Birikim Sayı 406-407 Şubat-Mart 2023
Birikim Sayı 406-407 Şubat-Mart 2023
Geçen ayın birikimi
3-6
MHP’nin istisna hali
Seçime giderken - Hasar ne? Nasıl iyileşir?
6-7
Sunuş: Kurucu bir onarım için hasar tespiti
7-12
Gerçek bir “geçiş” için
12-17
Duygusal vebayı bastırmadan demokrasiye geçiş mümkün mü?
17-22
Kavramsal bir tartışma: Restorasyon, onarım, iyileşme, kurucu siyaset...
22-28
İyileşmenin imkânları üzerine
28-34
Muhalefetin Yeni Türkiye vizyonunun şifreleri...: Restorasyon, reset, reform ve rehabilitasyon
34-39
Yeniden demokrasi için yeni demokrasi
39-49
Anayasayı “suçluluk aynasında kendi hayalimizi geriye itmeden” konuşabilmek
49-57
AKP’den sonra: Hukuk devletinin inşası
57-67
Ekonomide geçiş dönemini ve ötesini tasarlamak
67-77
Vergi adaleti, yoksullukla ve iklim kriziyle mücadele için kaynak var mı?: Bütçeyi konuşmaya başlamak
77-83
Türkiye’nin işsizlikle imtihanı
83-87
Teknoloji politikaları - Değinmeler
87-95
Demokratik hukuk devletinde ordu nasıl olmalı?
95-103
Polis teşkilatının yapısal sorunları ve çözüm önerileri: Emniyeti emniyete almak
121-128
Türkiye’de tarımın dönüşümü: Nesnel koşullardan somut ütopyalara
128-132
Yakın gelecekte Türkiye’de kent ve mimarlık için bir vizyon ne kadar mümkün?
132-136
Geçişin mekânsal hali: Yaratıcı yıkımdan yaratıcı onarıma
136-141
Cumhuriyet’in ikinci asrında başka bir belediyecilik için
141-152
Sağlık sistemi: Ne yapmalı?
152-164
Arzu ve eylem arasında amel köprüsü: EmEkoloji mücadeleleri
164-173
İlknur Üstün’le kadın hareketi üstüne söyleşi: “Kadın hareketi için ‘direnme çağı’..!
173-181
Kürt meselesi - Ne oldu? Ne olabilir?
181-188
Krizlerden çıkışın anahtarı: İnsan hakları
188-194
Düşünce özgürlüğünden doğruyu söyleme ödevine
194-201
Adalet için hafıza
201-206
Din-siyaset ilişkisinin geleceği: Demokratik laiklik
206-217
Talepler ve öneriler: Türkiye’de Alevi sorunu
217-224
Üniversiteyi ne yapmalı?
224-231
Zor zamanlarda eğitim - “Beklim... Çıdam... Şekibe...”
231-243
Yirmi yılın bedeli: Çocukların payına düşen tahribat
243-251
Yeni bir dış politika anlayışı için notlar
251-262
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları ve siyasal partiler rejimi
262-264
Söylemezsek olur mu?