Birikim Sayı 322 - Şubat 2016
Birikim Sayı 322 - Şubat 2016
Geçen ayın birikimi
Sosyal medya ve tahakküm
11-12
Çizgi
12-16
Anthony Barnett ile söyleşi: Alternatif medya, siyaset ve dijital vatandaşlık
17-21
Siyasi trollük örneği olarak Aktroller
27-32
Otoriter rejimler ve bilginin yönetimi
Vâlâ Nureddin ile sosyal medyayı etkin kullanım
38-45
Sosyal medya ve gözetim sorunu
46-52
Yeni propagandayı tanımlamak: IŞİD ile Amerika arasındaki sosyal medya savaşları
53-57
Kerem Altıparmak'la sosyal medya ve temel haklar üzerine söyleşi: "İnternet sansüründe dünya birincisiyiz"
58-63
Şükufe'nin naif bakışlarından patlayan egolara, nomophobiadan dezenformasyona
64-69
Yeni medya eski yöntem: Sosyal medya kullanımı ve politika ilişkisini incelemek
70-71
Sosyal medya: Ölü ozanlar derneği ve likelarla yaşıyorum dünyası
IŞİD
72-81
IŞİD, kültürel miras ve küresel medyada yıkım gösterileri
Özyönetim
82-94
Demokratik özerklik: Bir yurttaşlık heterotopyası
Şiddet ve direniş
94-102
Şiddetdışı direniş: Nefssiz eylem, doğrulukta sebat