Birikim Sayı 337 - Mayıs 2017
Birikim Sayı 337 - Mayıs 2017
Geçen ayın birikimi
3-7
Yeniden toplum olmak için
Referandumdan sonra
7-11
"Hayır" kampanyasında biriktirdiklerimize dair notlar
11-16
Açılan sandığın içinden çıkanlar...
16-26
Otoriterliğin gölgesinde: Taraftarlık ve muhaliflik sınırları değişirken
26-31
Meydan ve mühür: Gezi'den 16 Nisan'a siyasal tedrisat
31-41
İstanbul'da AKP seçmeninin oy verme davranışı
41-46
Hak mücadelesi yolunda bir garip CHP: CHP'nin referandumu
Zamanın ruhu
46-53
Savaş yahut distopya semptomları
53-59
Büyük Oyun'un kısa tarihi
İslâmcılık
59-78
Düşmanın kalbine acı vermek: Medya cihadı/cihadî medya
Barış için akademisyenler
78-85
Muktedir aklın barış akademisyenlerine tepkileri: Sabah ve Yeni Akit haber sitelerinin söylem analizleri
Edebiyat
85-92
"Beni neden neden neden neden neden neden sevmiyorsun?": Kıymetli Şeylerin Tanzimi üzerine bir sohbet
Sınıf ve ideoloji
92-102
Marx ve Bourdieu'de kültür, sınıf ve bilinç
İktidar
102-108
Marsilius ve halk egemenliği problemi: Din ile imparatorluk çatışması
Latin Amerika
108-120
Brezilya: Suç ve ceza