İttifak Siyaseti 2023

2018 seçimlerinde başlayan “ittifak” uygulaması, 2023 seçimleri öncesi ittifak olan partileri tek parti listesinden seçime girmeye yönlendirecek şekilde tekrar değiştirildi. Bu değişiklik ile aynı zamanda seçim barajı da %10’dan %7’ye indirildi.

Milletvekili seçimlerinde uygulanan D'Hondt sistemi bir seçim bölgesinde oy oranı yüksek olan partilere avantaj sağladığı için farklı partilerin bir parti ismi altında seçime girmesi aynı oy ile daha fazla milletvekili kazanılmasını sağlıyor. Fakat tek liste olunduğu zaman aynı oy alınabilecek mi? Tek parti adıyla seçime girilmesi diğer partilerin tanınmasını ve güç kazanmasını engellemez mi? Hangi partinin ne kadar oy alacağı belli değilse, aday listeleri nasıl düzenlenecek? Bu ve benzer sorular hem hükümet ittifakında (Cumhur ittifakı), hem de muhalefet ittifaklarında (Millet, Emek ve Özgürlük ve Sosyalist Güç Birliği) seçime nasıl girilmesi konusunda tartışma, eleştiri ve bazen suçlamalara yol açtı. Bu yazıda Emek ve Özgürlük İttifakı’na ve seçime ilk kez kendi adıyla giren TİP’in nereden oy aldığına bakacağız.

2018 milletvekili seçimlerinde HDP 5,9 milyon oyuyla (%11,7 oy oranı) Türkiye’de üçüncü büyük parti olmuştu. 2023 seçimlerinde ise HDP (kapatılma davasından dolayı Yeşil Sol Parti üzerinden) ve TİP aynı ittifak içinde fakat kendi logoları ile seçime katıldılar. Yeşil Sol Parti ve TİP’in yaklaşık aynı oyu (4,8 + 1 milyon) almasına karşın, seçmen sayısının artmasından dolayı oy oranı yaklaşık 1 puan düştü (%10,5). Mevcut koşullarda bu oy oranı da “başarılı” olarak nitelenebilir, fakat yapılan açıklamalara bakıldığında bir hayal kırıklığı yaşandığı da görülüyor.

TİP 2023’te nereden oy aldı?

Bu soruyu cevaplayabilmek için Türkiye’deki 50 binden fazla mahallenin seçim sonuçlarını kullanarak “ekolojik çıkarım” yöntemi ile 2018-2023 milletvekili seçimleri arasındaki oy geçişlerini her il için ayrı ayrı tahmin ettik.[1]

Tablo 1. 2023’te TİP’in oy kaynakları

 

Kişi (1000)

Oran (%)

HDP

273

30.4

Seçim dışı

245

27.2

CHP

244

27.2

AKP

76

8.5

Diğer

60

6.7

Toplam

898

100

Tablo 1’de özetlenen tahminlere göre 2023’te TİP’e oy veren 273 bin kişi (%30), 2018’de HDP’ye oy vermiş.[2] “Seçim dışı” grubu 2018’de yaşı tutmadığı için oy vermeyenlerle seçime katılmayanları kapsıyor. Bu verilere göre TİP’in aldığı oyların yaklaşık dörtte biri yeni seçmenlerden (“gençlerden”) oluşuyor. Son olarak, TİP CHP’li seçmenlerden de epey oy almış (%27,2). TİP’in AKP ve diğer partilerden daha az fakat azımsanmayacak kadar oy aldığı da görülüyor.

Burada bir parantez açıp genç seçmenlere değinelim. “Seçim dışı” grubunu ne kadarının “yeni seçmen” olduğunu bilemiyoruz fakat bu grupta yeni seçmen oranının çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu gruptan, yani bir anlamda genç seçmenlerden en yüksek oranda oy alan partiler TİP (%27,3), YRP (%23,6), Yeşil Sol Parti (%23) ve Ata ittifakı (%23) olurken en düşük oy alanlar da MHP (%15,8) ve AKP (%18,5).

Bu tahmin sonuçlarına göre TİP gerçekten HDP dışı partilerden ve yeni seçmenlerden de önemli oranda destek görmüş. Yeşil Sol Parti ve TİP seçime tek liste ile girseydi bu seçmenlerin ne kadarının ittifaka oy vereceğini maalesef mevcut verileri ile tahmin edemiyoruz.

HDP’nin 2018’de aldığı oylar nereye gitti?

Tablo 2. 2018 HDP oylarının 2023 dağılımı

 

Kişi (1000)

Oran (%)

Yeşil Sol Parti

3087

55.8

Seçim dışı

1163

21.0

CHP

462

8.4

TİP

273

4.9

AKP

103

1.9

Diğer

445

8.0

Toplam

5533

100

Tablo 2’de HDP’nin 2018’de aldığı oyların, 2023’de hangi partilere gittiği tahminleri yer alıyor. 2018’de HDP’ye oy veren yaklaşık 3,1 milyon kişi 2023’te Yeşil Sol Parti’ye oy vermiş (%56). HDP’ye 2018’de oy verenlerin %21’i 2023’te ya oy kullanmamış ya da vefat gibi nedenlerle seçmen olamamış. HDP’den CHP’ye giden oy sayısı, TİP’e giden oy sayısının iki katına yakın. Bu tablo seçim sonrası hayal kırıklığını bir ölçüde açıklayabiliyor.

Yeşil Sol Parti 2023’te nereden oy aldı?

Yeşil Sol Parti’nin 2023’deki oy kaynakları da Tablo 3’te yer alıyor.

Tablo 3. 2023’te Yeşil Sol Parti’nin oy kaynakları

 

Kişi (1000)

Oran (%)

HDP

3087

68.6

Seçim dışı

1033

23.0

AKP

231

5.1

Diğer

150

3.3

Toplam

4501

100

Tahmin sonuçlarına göre Yeşil Sol Parti’nin oylarının büyük bir kısmı (%69) 2018’de HDP’ye oy veren seçmenlerden gelmiş, ikinci önemli grubu da yeni seçmenler (%23) oluşturuyor. Diğer partilerin payı oldukça düşük. Bu sonuçlar (Tablo 2 ve 3) HDP/Yeşil Sol Parti ile diğer partiler arasındaki oy geçişinin çok yüksek olmadığını gösteriyor.

Bölgeler arasında davranış farklılıkları olabileceği için oy geçişlerini her il için ayrı ayrı tahmin ettik. Bu farklılığı görebilmek için bu yazıda sadece dört ile, yani Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Hatay’a bakacağız.

Tablo 4. 2023’te TİP’in oy kaynakları (%), 3 il

 

Ankara

Hatay

İstanbul

HDP

2.1

46.6

34.6

CHP

9.8

30.6

41.8

AKP

31.2

2.9

3.6

Seçim dışı

50.8

18.2

15.1

Diğer

6.2

1.8

4.9

Toplam

100.0

100.0

100.0

TİP Ankara 1. Bölge’de aday göstermedi. 3. Bölge’de Yeşil Sol Parti’nin adayı, “Çerkeslerin sorunlarını dile getirmek ve Çerkes kimliğini yeniden örgütleyebilmek için” aday olduğunu açıklayan Metin Kılıç’tı ve bu nedenle seçim öncesinde TİP’in bu bölgedeki adayını çekme çağrıları yapılmıştı. TİP Ankara’da toplam 45 bin oy aldı; bu oyların çok küçük bir kısmının (sadece %2) 2018 HDP oylarından gelmesi oldukça anlamlı. Ankara’da TİP’e en büyük destek yeni seçmenlerden geldi. Tahmin sonuçlarına göre 2018’de AKP’ye oy veren 14 bin kişi 2023’te TİP’e oy vermiş görülüyor. Bu sonucun da ayrıca incelenmesi gerekli.

TİP’in adayı Can Atalay Hatay’dan milletvekili seçildi. TİP’in burada aldığı oyların büyük bir kısmı (%47) HDP’den gelmiş gibi. İstanbul’da da eski CHP ve HDP oyları TİP’e avantaj sağlamış. Ankara, Hatay ve İstanbul arasındaki farklar, seçim sonuçlarını değerlendirirken yerel koşulların dikkate alınmasının önemini açık bir şekilde gösteriyor.

Tablo 5. 2018 HDP oylarının 2023 dağılımı

 

Ankara

Diyarbakır

Hatay

İstanbul

Yeşil Sol Parti

31.6

78.9

11.5

39.7

CHP

26.7

3.0

28.2

5.1

TİP

0.5

 

34.5

12.3

Seçim dışı

31.8

14.1

17.2

32.8

Diğer

9.5

4.1

8.7

10.1

Toplam

100.0

100.0

100.0

100.0

Yeşil Sol Parti’nin Ankara ve Hatay’da milletvekili çıkaramaması ve İstanbul’daki milletvekili sayısının azalmasının nedeni 2018’deki HDP oy oranlarına ulaşamaması. Tablo 5, HDP’nin 2018’de bu dört ilde aldığı oyların 2023’te nereye gittiğini gösteriyor. Bu tahmin sonuçlarına göre Diyarbakır’da 2018’deki HDP seçmenlerinin büyük bir kısmı (%79) Yeşil Sol Parti’ye oy vermiş, fakat diğer üç ilde bu oran çok daha düşük. Hatay’da HDP seçmeni büyük oranda TİP adayını desteklemiş (%35). Ankara ve İstanbul’da ise HDP seçmenlerinin yaklaşık üçte biri bu kez CHP’ye oy vermiş. Öyle görülüyor ki “stratejik oy” yaklaşımı CHP’nin lehine olmuş. TİP’in kendi logosuyla seçime girmesi Ankara 1. ve 3. bölgedeki Yeşil Sol Parti adaylarını fazla etkilememiş. Son olarak Ankara ve İstanbul’da önemli oranda HDP seçmeni de oy kullanmamış (“Seçim dışı” grubu).

Son olarak Yeşil Sol Parti’nin oy kaynaklarına bakalım.

Tablo 6. 2023’te Yeşil Sol Parti’nin oy kaynakları (%), 4 il

 

Ankara

Diyarbakır

Hatay

İstanbul

HDP

58.4

78.8

42.6

55.6

AKP

11.2

0.6

15.0

2.2

CHP

4.0

0.1

11.3

1.0

Seçim dışı

22.6

20.1

27.1

39.5

Diğer

0.1

0.2

0.2

0.1

Toplam

100.0

100.0

100.0

100.0

Bekleneceği gibi Yeşil Sol Parti’nin en önemli oy kaynağı, 2023’te HDP’ye oy veren seçmen, fakat Yeşil Sol Parti’nin 2023’te aldığı oydaki HDP oranı iller arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Örneğin Diyarbakır’da bu oran %79’a ulaşırken oy sayısının düştüğü Ankara ve İstanbul’da HDP oranı %60’ın altında. AKP’den Ankara ve Hatay’da Yeşil Sol Parti’ye bir miktar oy gitmiş fakat bu oranlar yüksek olmakla birlikte toplam oy sayısının düşük olduğunu vurgulayalım.

Ankara ve İstanbul sonuçları, HDP’ye Batı illerinde 2018’de oy verenlerin bir kısmının CHP’ye gittiğini, önemli bir kısmının da seçime katılmadığını gösteriyor. Daha önceki yıllara ait oy geçişleri, bu oyların, ilk izlenimlerin aksine, 2018’de HDP’ye ödünç verilen oylar değil, 2023’te CHP’ye verilen “stratejik oylar” olduğu yorumunu destekliyor. Batı illerinde HDP’den TİP’e geçen oy sayısı ise oldukça az.

Seçimler, demokrasinin önemli bir bileşeni, fakat tek ve en önemli bileşeni değil. Tanıl Bora’nın da vurguladığı gibi “her halükârda, oyun berisine gelmektir, ihtiyaç”.[4] Oyun berisine geçebilmek için onu iyi anlamak gerekiyor.


[1] Yöntem konusunda 2019 İstanbul yerel seçimlerine ilişkin yayımlanmış yazımıza bakılabilir: Erol Taymaz, “İstanbul’da Ne Oldu?”, Birikim Güncel, 31 Mayıs 2019, https://birikimdergisi.com/guncel/9528/istanbulda-ne-oldu. Henüz kesinleşmemiş verileri kullandığımız için bu yazıda yer alan sayılarla kesinleşen sayılar arasında küçük farklar olabilir.

[2] Bu tahminlerde sadece yurtiçi oy verileri kullanıldı.

[3] Örneğin bkz. https://bianet.org/bianet/siyaset/277534-cerkesler-tip-ten-ankara-ucuncu-bolgeden-cekilmesini-istedi

[4] Tanıl Bora, “Oy ve Berisi”, Birikim Haftalık, 17 Mayıs 2023, https://birikimdergisi.com/haftalik/11399/oy-ve-berisi