Birikim Sayı 307 - Kasım 2014
Birikim Sayı 307 - Kasım 2014
Geçen Ayın Birikimi
Kobane'nin Işığı
8-18
Kobane Direnişi'nin hakikati
18-22
Kobane direnişi ve Türkiye siyasetinin yaklaşan Schmitt momenti
Sol İlahiyat ve CHP
22-28
Bir imkân olarak sol-İslamcılık ve merkez sol ittifakı
Edebiyatta Kürtler
28-34
Fay Kırığı'nda Kürt hareketi ve PKK eleştirisi
34-41
Kürt edebiyatı
41-50
Anadilinde yazmak-yaz(a)mamak sorunsalı ve Suzan Samancı'nın anlatıları
50-61
Metin Kaygalak şiirinde acı ya da dilin çaresizliği
61-66
"Hey Zeyno, Zeyno": Halide Edip'in romanlarında Kürt imgesi
66-73
Modern Zaza edebiyatının ilk uzun öyküsü "Beyi Se Bena?": Politiğin gediklerinden bireyin açmazına
Orta Sınıf
73-94
Devlet soyluları üzerine Piérre Bourdieu ile söyleşi: Yönetici sınıftan iktidar alanına
87-94
Tarihsel ve güncel eğilimleriyle Rus orta sınıfları
94-99
Kim bu yeni Brezilyalı "direnişçiler": Yeni bir "orta sınıf" mı yoksa yeni bir "işçi sınıfı" mı?
Anma
99-104
Ölümünün 21. yıldönümünde hocam Berna Moran