Birikim Sayı 362-363 - Haziran/Temmuz 2019
Birikim Sayı 362-363 - Haziran/Temmuz 2019
Geçen ayın birikimi
3-7
Bayramlaşma bitti, vedalaşma nasıl olacak?
Seçimler ve politika
7-12
Muhtar çakmağından Beştepe tribünlerine muhtarlar
12-18
23 Haziran seçimleri ve ötesi: Umudu örgütlemek
Yaşlılara bir yer var mı?
18-19
Sunuş
19-24
Herkesin annesi olmak
24-30
Yaşlılık psikiyatrisi - yaşlılarla nefes almak: Yaşlandıkça çeşitlenmek
30-38
Daralan zamanı sündürme telaşındaki insan kırılgandır
38-42
Aslanların düşünü görenler
Yaşlananların bir çift sözü var!: Türkiye artık yaşlı bir toplum
55-62
Hayatın yok yerinde yaşlılık: Neoliberalizmin yaşlıları
62-67
Yaşlılık ve sosyal politika
67-81
Her yaştan yaşlanma
81-84
"Genç nesillerin merhametine kalmak" mı?
84-96
Feminist yaşlılık çalışmalarına bir bakış: Kocakarılığı kucaklamak
96-104
Günümüz kapitalizmi ve ataerkil ilişkileri içinde bakım emeği ve sosyal haklar
104-110
Pürüzsüz kentler
110-117
Bir kentin kırışıklıklarını kim silebilir?
117-123
Kırsal yaşlılık
123-133
Gülten Akın'ın ömür-zamanda yürüyüşü: "Yürürken bakma hayata"
133-137
"İnsanın yüzü ruhunu yansıtır"
137-142
Yaşsız sanat
142-147
Yaşsızlık çağı
147-156
Estetik, etik ve varoluşsal anlamı ile yaşlanmaya bir bakış: İhtiyarlara yer yok
156-166
Yerli dizilerdeki yaşlı karakterlere ilişkin seyirci algısı ve bir aykırı olarak Esma Boran örneği:
Politika
166-173
Hoşgörünün arka yüzü: Eşitsizlik
Sinema
173-184
20 yıl sonra Güneşe Yolculuk