“Savaş Operasyonları Hemen Sona Ermelidir!”
Rusya Federasyonu Yurttaşı 1836 Coğrafyacının Vladimir Putin’e Açık Mektubu

Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’e

Biz, bu açık mektubu imzalayan Rusya Federasyonu yurttaşı öğretim üyesi, bilim insanı, doktora öğrencisi ve diplomalı coğrafyacılar, ülkemizin kaderi karşısında sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Ukrayna egemen devleti toprakları üzerinde yürütülen her türlü askerî eyleme kategorik olarak karşı çıkıyor, iki tarafta hemen ateşkes ilan edilmesini ve Rus askerî birliklerinin Rusya topraklarına geri dönmesini ısrarla talep ediyoruz.

Her gün ve her saatte insanların savaş nedeniyle öldüğü tam bu zamanda susmamız ahlâk dışı bir davranış olacaktır. Çatışmalar, Çernobil nükleer santralı, Dinyeper üzerindeki hidroelektrik santralleri ve Ukrayna’nın istisnai önemdeki biyosfer rezerv alanları gibi hassas ve savunmasız alanlarını tehdit ediyor. 21. yüzyılda siyasal ihtilafların elde silah çözüleceği iddiası kabul edilemez. Bütün ihtilaflar, Ukrayna’nın iç ihtilafı veya iki devletimiz arasındaki ihtilaf, yalnız ve yalnız müzakere yoluyla çözülmelidir. Rus ordusunun istilasının hangi gerekçeye dayanarak gerçekleştirildiğinin hiçbir önemi yok: Günümüz Rusya yurttaşları ve Rusya’da gelecek kuşaklar bunun ağır bedelini ödeyecekler.

Bu askerî operasyon, coğrafyacıların ve diğer bilim dallarından araştırmacıların iklim değişikliğine karşı mücadele için, koruma altında doğal alanlar yaratılması için, koruma amaçlı çevre düzenlemeleri için, Rusya’da ve Ukrayna’da ekonomilerin barışçı bir büyüme gerçekleştirmesi ve sınırötesi işbirliklerini geliştirmeleri için yıllardır verdikleri uğraşı anlamsız kılıyor. Buna rağmen, ülkemizin dengeli ve barışçı gelişmesine ve dünya ekonomisine entegre olmasına ilişkin misyonumuzdan vazgeçemeyiz.

Barış içinde, dünyaya açık bir ülkede ve bizim ülkemize açık bir dünyada yaşamak, ülkemizin ve bütün insanlığın refahı için araştırmalarımızı dünya adına sürdürmek istiyoruz. Bu savaş operasyonları hemen sona ermelidir!


Kaynak: https://blogs.mediapart.fr/tools/print/1016065 

Çeviren: Ahmet İnsel