Rıfat N. Bali İle İlgili Zorunlu Bir Hatırlatma

Rıfat Bali'nin, Ümit Kıvanç'ın yazısına cevap hakkını kullandığını ileri sürerek hazırladığı bir metni geri çevirmemiz, onun da bu metni Birikim'in cevap hakkı vermediği imâsı taşıyan bir başlıkla kitapçık olarak bastırması, bazı kişilerin de Bali'nin o örtük iddiasını destekleyen yazılar kaleme alması karşısında Birikim'in neden cevap vermediği sustuğu soruluyor.

Bu kısa yazı, ne Bay Bali'ye ne de onun imâ-iddiasını desteklemiş olanlara cevaptır. Sadece susmamızın nedenini bir kez daha açıklamak içindir.

Peşinen belirtelim ki bu suskunluk, bu konuda tamamen haklı olduğumuzdan dolayıdır. Rıfat N. Bali ve onu destekleyenler bu durumda onun hak etmiş olduğu cevabın ve tavrının teşhisinin hayli ağır olacağından dolayı susmayı yeğlediğimizi bilmelidirler.

Olay şudur: Rıfat Bali, Ümit Kıvanç'ın konusu hiç de Rıfat Bali olmayan yazısında ondan bir cümlede anti semitizm dedektörlüğü yapıyor diye bahsettiği için cevap hakkı istemiş, kabul edilmiş ve yirmi sayfalık bir metin göndermiştir. Hak gerekçesiyle orantılı olmalıdır kuralını bir yana bıraktığımız takdirde bile bu metin, okunduğunda gayet açıklıkla görüleceği üzre, Ümit Kıvanç'ın yönelttiği -öyle sayalım- ithamın yanlışlığını göstermekle hiçbir ilgisi olmayan konular anlattığı için asla cevap hakkı sayılamayacak bir yazıdır. Rıfat Bali hakkını böyle kullanmakta ve hiçbir kısaltma yapamayacağı noktasında ısrarcı olmuştur. Ve üstelik, yazısının sonunda Ümit Kıvanç'ı başkalarını da ilzam edecek biçimde tam bir anti-semitist olmakla suçladığı hatırlatılarak bu ağır ithamın mutlaka açıklama kanıt gerektirdiği söylendiğinde buna gerek duymadığını söyleyebilmiştir.

Rıfat N. Bali, Ümit Kıvanç'ın Birikim'in devamlı yazarlarından biri -dolayısıyla imtiyazlı- olduğunu imâ ederek yazısının bu nedenle yayımlanmadığı şeklinde bir yorum yapıyor.

Bu, onun kendi yayın ahlâkı düzeyinden mümkün bir yorum olabilir. Bizimle, Birikim'in yayın ahlâk ve anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tarihiniz bunun apaçık kanıtıdır. Bütün yayın hayatımızda ve bu olayda söz konusu olan temel bir ilkenin gereğini yerine getirmektir: İddia, hele itham kanıtlar gösterilerek yapılabilir ancak. Bu herkes için ve herkese geçerli bir kuraldır. Birikim'de Ümit Kıvanç'ın yazısı da Rıfat N. Bali'nin cevabı da ortadadır. Bali'nin neyi kanıtlamaya çalıştığı, Kıvanç'ın hangi sorusuna veya Bali'ye yönelik hangi sözüne cevap verdiğini isteyen bakıp karar verebilir.

Neyin söz konusu olduğunu anlamadan, anlayamadan veya aldırmadan bu konuda aleyhimize Özgür Gündem'de yazısı yayımlanan Ayşe Günaysu'yu muhatap almamız da gerekmez. Yazısını yeniden okumasını tavsiye edebiliriz.

Herkesin Birikim'i, yazarlarını eleştirme hakkı olduğu gibi bu derginin de kimleri muhatap alacağına kimlerle ve nasıl polemiğe girebileceğine dair ölçütleri ve teamülü vardır. Konu-soruna bir açılım bir derinleştirme imkânı vaadeden eleştirileri saygıyla karşılamak ve cevaplandırmak bir ilke olmanın ötesinde borcumuzdur.

Bu vasfı taşımayan eleştiriler ise, canımızı acıtsa dahi Birikim'in bizce değerli sayfalarında cevaba konu olamazlar.