Hayır!

“Hayır!”

Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu

Meksika

1999 Haziranı

Savaşa karşı mücadele eden halklara:

Toplumsal Avrupa’ya:

“Hayır!” diyen erkek ve kadınlara:

Kardeşlerim:

Meksika’nın Zapatistalarından hepinize selam olsun. Şimdi dünyanın her yanında, paranın Avrupa’nın kalbine ektiği savaşa, Kosova’daki savaşa karşı farklı hareketlilikler ve etkinlikler düzenleniyor.

Bu savaşta, büyük İktidar hepimizi taraf yapmak için harekete geçmiştir: ya Miloseviç’in “etnik temizliği”ni destekleyeceğiz, ya da NATO’nun “insancıl” savaşını.

Bu paranın muhteşem simyasıdır, bize savaşla barış arasında değil, iki savaş arasında tercih yapma fırsatını sunmak.

Küreselleşmiş pazarın raflarında, İktidarlar insanlığa aynı savaşın sadece farklı uyarlamalarını sunuyorlar: her renkte, her tatta, her boyda ve her şekilde. Her zevke ve her bütçeye göre. Sadece tek bir şey var onları aynı kılan, sonuçları. Her daim yıkım, her daim keder, her daim ölüm. Ve ölüm, keder ve yıkım her daim öteki, farklı, gereksiz, yolda, aşağıda olan için.

Ve ölüm tacirlerinin merkantalist zihniyeti içinde [düşünülse] bile, neo-liberalizm bizi dolandırmak istiyor: sözüm ona daha fazla ölüme mani olmak için başlayan savaş, ölümleri çoğaltmaktan başka bir şey yapmamıştır; çatışmanın diğer bölgelere yayılması ihtimalini denetim altına alması gereken savaş, ateşin orijinal coğrafi sınırlarını aşarak yayılmasını sağlamıştır; “akıllı” savaş, aptallığın büyük yıkıcı kapasitesini sergilemek dışında bir şey yapmamıştır; “doğruluk” savaşı, insan hayatını yeniden tanımlamıştır: insan hayatının kaybı artık “tali hasar” sayılıyor.

Bu bir yalan.

Bu ölümcül pazarda yer almak zorunda olduğumuz doğru değil.

Sadece farklı savaş türleri arasında seçim şansımız olduğu doğru değil.

Bu ya da bir başka salaklığa taraf olmak zorunda olduğumuz doğru değil.

Zekâyı ve insanlığı terk etmek zorunda olduğumuz doğru değil.

Hiçbir şey Miloseviç’in etnik savaşını meşrû kılamaz. Hiçbir şey NATO’nun “insancıl” savaşını meşrû kılamaz.

Tuzak ortada, fakat bu tuzağa düşmeyi reddedenler ve Balkanlar’daki savaşa “Hayır!” diyenler gittikçe artıyor.

Kosova’da, Paranın Avrupası karşısında tehlikede olan sadece Toplumsal Avrupa’nın varlığı ve direnişi değil; tehlikede olan sadece yeni küresel polisin fiilî iktidarını, Pentagon’un askerlerine giydirdiği yeni elbiseyi kabul etmek ya da etmemek değil.

Tehlikede olan, aynı zamanda, ötekini, farklı olanı tanıma ihtimalidir; onun ölmemesi, hapsedilmemesi, küçük düşürülmemesi, ona boyun eğdirilmemesi, zulmedilmemesi, onun unutulmaması anlamında tanınması ihtimalidir.

Tuzağa düşmeyeceğiz, insanlığın “tali hasar” kategorisiyle tarihe geçerek kaybolmasına, ve kinizm ile biteviyeliğin Avrupa savaşının muzaffer komutanları olmalarına izin vermeyeceğiz.

Paranın bütün iktidarına rağmen, bütün silahlara rağmen, tüm keyfî hareketlere rağmen, bütün hegemonya ve özdeşleştirme teşebbüslerine rağmen, bütün tuzaklara rağmen, hâlâ “HAYIR!” deme hakkımız var.

Ve bugün yükselttiğimiz ses budur. Kosova’nın göğünde ve toprağında gerçekmiş gibi yapan yalana dünya çapında bir “HAYIR!” Farklı olanın yıkımına HAYIR.

Aklın ölümüne HAYIR. Kinizme HAYIR. Kayıtsızlığa HAYIR. Daha az ya da daha çok kana susamış, daha az ya da daha çok sapkın, daha az ya da daha çok muktedir olan suçlular arasında seçim yapmak zorunda kalmaya HAYIR.

Bugün Kosova’ya “HAYIR!” demezsek, yarın paranın artık dünyanın her tarafında hazırlıyor olduğu dehşete “EVET!” diyor olacağız.

Bir başka, neo-liberalizmin bize yutturduğu bu vahşi süpermarketten daha farklı bir dünya mümkün. Seçimin savaşla barış, hafızayla unutuş, umutla boyun eğme, griyle gökkuşağı arasında olduğu bir başka dünya mümkün. Birçok dünyanın içine sığdığı bir dünya mümkün. Bir “HAYIR!”dan, tamamlanmamış ve eksik, kusurlu bir “Evet!”in, insanlığa düşünce ve duyguyu birbirine bağlayan karmaşık köprüyü her gün yeniden inşa etme umudunu geri veren bir “Evet!”in doğması mümkün.

Biz Zapatistalar “HAYIR!” diyoruz.

Yaşasın hayat! Ölüme ölüm!

Meksika’nın güneydoğu dağlarından Asi yardımcı komutan Marcos

Meksika, 1999 Haziranı