Radikal İki Editörlüğü'ne Zorunlu Bir Açıklama

1. Radikal İki birkaç aydır, özel olarak sosyalist solun, siyaset ve tavır alma sorununa ilişkin tutumunu konu alan, bu arada genel kamuoyunun da ilgi ve dikkatini üzerine çekmeyi başaran canlı bir tartışmanın başlıca platformlarından biri olmak gibi gayet faydalı bir işlevi yerine getiriyor. Bu tür tartışmalarda karşıt görüşlerin birbirlerini sonuna kadar eleştirmeleri son derece doğaldır. Ancak bu tartışmanın düzeyinin anlam ve öneminin bilincinde olan katılımcılar ve özellikle de Radikal İki’nin sorumluları, bu eleştirilerin, bu düzeydeki bir tartışmanın gerektirdiği etik kurallara uygun olmasını gözetmek ile de yükümlüdürler.

2. Radikal İki’nin 31 Ağustos 2008 tarihli sayısında CHP Genel Saymanı unvanlı Mustafa Özyürek’in de bir yazısı ile bu tartışmaya katıldığını gördük. Bu CHP sorumlusunun kendisi ve partisi adına “ulusal solcu”luğu savunmasının ve genel olarak sosyalist solu bu açıdan eleştirmeye çalışmasını cevap verilmeye değer bulan varsa bunu yapsın. Bizi burada ilgilendiren, söz konusu şahsın hakkımızdaki ifadeleridir.

Bu kişi, yazısında Ömer Laçiner’in kendisini siyaseten tanıtırken “Ortadoğulu ve Müslüman” ifadesini seçtiğini söylüyor; Ahmet İnsel’i “Sivas katliamına o denli duyarsız” olmakla, bu konuda 15 yıl susmuş olmakla itham ediyor.

Bizi on yıllardır tanıyan tüm kamuoyu bilir ki, bu sözler yüzüne tükürmeye dahi tenezzül etmeyeceğimiz bir iftiradan başka bir şey değildir. Ve bu derekeye düşmüş olanlarla konuşmak diye bir adetimiz olmamıştır ve olmayacaktır.

3.Ancak Radikal İki’nin sağladığı tartışma platformuna bu pislikleri taşımamak, siyasal çürümenin ürün ve müsebbiplerini buradan uzak tutmak gibi bir sorumluluk, yükümlülük taşıdığını da hatırlatmak isteriz.

Radikal İki, 7.9.2008