İstanbul Bilgi Üniversitesi Çalışanları İsrail'e Artık Yeter Diyor
BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

 

(8 Haziran 2010)

 

 

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI

 

İSRAİL’E ‘ARTIK YETER!’ DİYOR

 

31 Mayıs 2010 tarihinde, uzun zamandır İsrail’in ablukası nedeniyle trajik koşullarda yaşayan Gazze-Filistin halkına insani yardım malzemeleri taşıyan gemiler, uluslararası sularda İsrail Ordusu tarafından saldırıya uğramış ve İsrail askerleri bu saldırıda silahsız dokuz sivili katletmiş, onlarcasını yaralamış, gemilere el koymuş ve yüzlerce gemi yolcusunu gözaltına almışlardır.

Biz, aşağıda imzası olan İstanbul Bilgi Üniversitesi çalışanları olarak Türkiye ve İsrail toplumlarına ve uluslararası kamuoyuna bildirmek isteriz ki:

· Israil devleti bu son saldırıyla uluslararası hukuk normlarını birçok açıdan, bilerek ve isteyerek, ihlal etmiştir. Bu korsanlık eylemi İsrail’in ‘haydut devlet’ kimliğini bir kez daha pekiştirmiştir.

· İsrail’in Filistin halkına yönelik onyıllardır sürdürdüğü işgal, baskı ve resmi devlet ideolojisi siyonizm üzerinden yürüyen sistematik ırkçılık politikasının son halkası olan bu saldırı hiç bir şekilde mazur gösterilemez; en ağır şekilde kınıyoruz.

· Bu ve benzeri olaylardaki katillerin ve katledilenlerin ulusal, etnik, dini kimlikleriyle değil, katil ya da kurban/mağdur olmalarıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda, İsrail/Filistin meselesi her şeyden önce bir insanlık ve adalet meselesidir. İsrail’in Filistinliler ve onları destekleyenler üzerindeki devlet terörü bir an önce durdurulmalı, bu terörün ana kaynağı olan ırkçı siyonist ideoloji ile kapsamlı olarak hesaplaşılmalıdır.

· Bir tür ırkçılık olan siyonizmin hiç bir şekilde kabul edilemeyecek olan eylemleri/politikaları, diğer bir tür ırkçılık olan anti-semitizmi meşrulaştırmak için bir gerekçe olarak kullanılamaz. Eleştirinin ve yaptırımın hedefi, İsrail Devleti ve bu haydut devleti destekleyen veya göz yumanlardır; genel olarak Yahudiler değil. İsrail’e yönelik tepkiyi anti-semitizm üzerinden ifade edenleri uyarıyor ve kınıyoruz.

· İsrail Devleti’ne yönelik her haklı tepkiyi anti-semitizm gibi göstermeye çalışan ve dolayısıyla İsrail’in ırkçı politikalarının sürmesinden başka bir işlevi olamayanlara da ‘kral çıplak’ diyoruz.

Bu amaçla:

· Bu son saldırının her düzeydeki sorumlularını ortaya çıkartıp, cezalandırılmalarını sağlayacak olan uluslararası bir mekanizma hemen devreye girmelidir.

· Uç noktada bir insanlık trajdisine neden olan Gazze üzerindeki ablukaya derhal son verilmelidir.

· İsrail’in onlarca BM kararına ve uluslararası toplumun geniş çoğunluğunun sürekli rahatsızlığına rağmen, küstahça ve şımarıkça on yıllardır faydalandığı istisnacılığa son verilmelidir. Bunun yolu da uluslararası, tutarlı ve sert yaptırımlardır. İsrail, kendisini istisnai bir devlet olarak görmekten vazgeçene ve diğer toplumlarla eşit olduğunu ve dolayısıyla da aynı kurallara tabi olması gerektiğini kabul edene kadar bu yaptırımlar sürdürülmelidir.

Türkiye, İsrail ve dünya kamuoylarını bu duyarlılıklarla davranmaya davet ediyoruz.

Bu Bildiriyi Destekleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Çalışanları:

 

 

 

İsim

Ünvan

Birim

1. Ahmet Nedim Narman

Araştırma Görevlisi

Matematik Bölümü

2. Ahmet Şık

Öğretim Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

3. Ahmet Tonak

Prof.

Ekonomi Bölümü

4. Akın Tek

Okutman

Türk Dili Birimi

5. Ali İhsan Özkeş

Araştırma Görevlisi

Ekonomi Bölümü

6. Ali Serdar

Öğretim Görevlisi

Türk Dili Birimi

7. Alper Akyüz

Öğretim Görevlisi

Halkla İlişkiler Bölümü

8. Anita Oğurlu

Öğretim Görevlisi

FTV/VCD Bölümü

9. Arif Karakuş

Finansal Muhasebe Müdürü

Mali İşler

10. Aslı Güneş

Okutman

Türkçe Birimi

11. Aslı Odman

Araştırma Görevlisi

Tarih Bölümü

12. Ayça İnce

Öğretim Görevlisi

Kültür Yönetimi Bölümü

13. Ayhan Kaya

Prof.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

14. Ayşe Karaca

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı

15. Ayşegül Akaydın

Araştırma Görevlisi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı

16. Bahar Fırat

Araştırma Görevlisi

Sosyoloji Lisans Programı

17. Başak Tuğ

Yrd. Doç.

Tarih Bölümü

18. Berrak Karahoda

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü

19. Berrin Anar Semiz

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

20. Beyhan Sunal

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

21. Burak Bener

Araştırma Görevlisi

Ekonomi Bölümü

22. Burcu Yasemin Şeyben

Yrd. Doç.

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

23. Burcu Yeşiladalı

Uzman Araştırmacı

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

24. Burçak Başaran

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

25. Burhan Şenatalar

Prof.

Ekonomi Bölümü

26. Can Kozlu

Öğretim Görevlisi

Müzik Bölümü

27. Canan Tanır

Araştırma Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

28. Celil Oker

Öğretim Görevlisi

İletişim Fakültesi

29. Cemal Bali Akal

Prof.

Hukuk Fakultesi

30. Ceren Mert

Araştırma Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

31. Chris Stephenson

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı

32. Christoph K. Neumann

Prof.

Tarih Bölümü

33. Çiğdem Canım Akan

İdari Asistan

Bilgisayar Bilimleri & Matematik

34. Dilara Özlütürk

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

35. Duygu Nizamoğulları

Araştırma Görevlisi

Matematik Bölümü

36. E. Devrim Karagöz

Öğretim Görevlisi

TVRP Bölümü

37. Ege Yazgan

Doç. Dr.

Ekonomi Bölümü

38. Emek Toraman Çolgar

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi

39. Erkan Saka

Yrd. Doç.

Halkla İlişkiler Bölümü

40. Ertan Önsel

Uzman

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

41. Esra Arsan

Yrd. Doç.

İletişim Fakültesi

42. Esra Elmas

Araştırma Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

43. Ethem Özgüven

Öğretim Görevlisi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı

44. Evin Aslan

Araştırma Görevlisi

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

45. Ezgi Soncu

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü

46. Fahri Aral

Genel Yayın Yönetmeni

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

47. Fatih İskender

Enformasyon Uzmanı

Kütüphane

48. Fatma Pınar Arslan

Araştırma Görevlisi

Meslek Yüksek Okulu

49. Ferda Keskin

Doç. Dr.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

50. Fırat Kaya

Araştırma Görevlisi

Sosyoloji Lisans Programı

51. Filiz Leventoğlu

Fakülte Sekreteri

Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi

52. Filiz Yılmaz

İdari Asistan

Rektörlük

53. Gökçe Öcal

Araştırma Görevlisi

Sosyoloji

54. Gökhan Tan

Öğretim Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

55. Göksel Aşan

Doç. Dr.

Ekonomi Bölümü

56. Gülcan Akçalan

Psikolog

Psikolojik Danışmanlık Birimi

57. Gülçin Parlak

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

58. Gülgün Ağabeyoğlu

Kurumsal Dokümantasyon Koordinatörü

Bologna Ofisi

59. Güventürk Görgülü

Öğretim Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

60. Hakan Arslan

Doktora Öğrencisi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

61. Hale Akay

Araştırma Görevlisi

Ekonomi Bölümü

62. Hale Bolak Boratav

Doç. Dr.

Psikoloji Bölümü

63. Hale Ögel Balaban

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü

64. Hande Karabıyık

Araştırma Görevlisi

Ekonomi Bölümü

65. İlkem Kayıcan

Öğretim Görevlisi

İngilizce Dil Programları

66. İnan Rüma

Yrd. Doç.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

67. İnanç Demirtaş

Öğretim Görevlisi

Matematik Bölümü

68. İpek Tan Çelebi

Öğretim Görevlisi

Reklamcılık Bölümü

69. İrfan Karakoç

Öğretim Görevlisi

Türkçe Birimi

70. Jale Parla

Prof.

Karşılaştırmalı Edebiyat

71. Kadir Karabulak

Yakın zamanda işten çıkartıldı

Ahşap Atölyesi

72. Kenan Çayır

Yrd. Doç.

Sosyoloji Bölümü

73. Mehmet Fuat Beyazıt

Yrd. Doç.

Finans Matematiği

74. Mehmet Özgür Bahçeci

Araştırma Görevlisi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

75. Michel Paus

Kayıt İşleri Müdürü

Kayıt İşleri

76. Murat Belge

Prof.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

77. Murat Özbank

Yrd. Doç.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

78. Murat Paker

Yrd. Doç.

Psikoloji Bölümü

79. Müge Ayhan Ceyhan

Dr., Uzman Araştırmacı

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

80. Müge Hatun Kemeç

İdari Asistan

Reklamcılık Bölümü

81. Nazan Mahsereci

Araştırma Görevlisi

Matematik Bölümü

82. Neslihan Öztürk

Proje Yöneticisi

Gençlik Çalışmaları Birimi

83. Nesrin Şentürk

   

84. Neşe Erdilek

İdari Koordinatör

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

85. Nihal Ünver

Editör

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

86. Nilay Kaya

Okutman

Türk Dili Birimi

87. Nilay Yılmaz

Okutman

Türkçe Birimi

88. Nilüfer Oral

Öğretim Görevlisi

Hukuk Fakültesi

89. Nurcan Boşdurmaz

Okutman

Türkçe Birimi

90. Nurhan Yentürk

Prof.

Ekonomi Bölümü

91. Oğuz Özerden

Başkan

Yönetim, Mütevelli Heyeti, Kurucular Kurulu

92. Ohannes Kılıçdağı

Araştırma Görevlisi

Sosyoloji Bölümü

93. Onur Doğan

Araştırma Görevlisi

Ekonomi Yüksek Lisans Programı

94. Orhan Erdem

Yrd. Doç.

Ekonomi Bölümü

95. Osman Umuroğlu

Yönetici

Çekim ve Kurgu Stüdyoları

96. Oya Cesur Demir

Araştırma Görevlisi

Matematik Bölümü

97. Ömer Albayrak

Araştırma Görevlisi

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı

98. Özge Özdüzen

Araştırma Görevlisi

Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü

99. Özge Özyılmaz

Araştırma Görevlisi

İletişim Fakültesi

100. Özgür Uçkan

Dr.

Kültür Yönetimi Bölümü

101. Özlem Obuz

Araştırma Görevlisi

Sinema ve Televizyon Lisans Programı

102. Öznur Şahin

Okutman

Türkçe Birimi

103. Pınar Ballıpınar

Okutman

İngilizce Dil Programları

104. Reyda Ergün

Araştırma Görevlisi

Hukuk Fakültesi

105. Reyhan Yılmaz

Öğrenci Muhasebesi Koordinatörü

Mali İşler

106. Ruhan Alpaydın

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı

107. Safiye Tüfekçiyaşar

Öğrenci İşleri Müdürü

Öğrenci İşleri

108. Savaş Yıldırım

Yrd. Doç.

Bilgisayar Bilimleri

109. Seda Saluk

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü

110. Sema Bayraktar

Yrd. Doç.

Meslek Yüksek Okulu

111. Sema Bozkır

İdari Görev (Görevli Öğrenci Programı)

Öğrenci Destek Birimi

112. Semra Somersan

Öğretim Üyesi

Sosyoloji Bölümü

113. Serap Serbest

Araştırma Görevlisi

Psikoloji Bölümü

114. Serra Cankur

Proje Koordinatörü

Gençlik Çalışmaları Birimi

115. Sevengül Sönmez

Edebiyat Arşivi Sorumlusu

 

116. Sevinç Hanedar

Öğrenci İşleri Danışmanı

Öğrenci İşleri

117. Sibel Ercan

Okutman

Türkçe Birimi

118. Su Esmen

Okutman

İngilizce Dil Programları

119. Süha Oğuzertem

Dr.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

120. Tarık Erhan Göztepe

Araştırma Görevlisi

İşletme

121. Tolga Tüzün

Dr.

Müzik Bölümü

122. Uğur Kömeçoğlu

Yrd. Doç.

Sosyoloji Bölümü

123. Ümit Akırmak

Yrd. Doç.

Psikoloji Bölümü

124. Vildan Orancı

Bölüm Sorumlusu

Kütüphane

125. Vincent Bouvard

Misafir Öğretim Görevlisi

Halkla İlişkiler Bölümü

126. Yasemin Mut

Bilgi İşlem Sorumlusu

Öğrenci İşleri

127. Yeşim Atamer

Doç. Dr.

Hukuk Fakültesi

128. Yonca Demir

Yrd. Doç

İşletme Bölümü

129. Yörük Kurtaran

Öğretim Görevlisi

Gençlik Çalışmaları Birimi

130. Zehra Kafkaslı

Araştırma Görevlisi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Lisans Programı

131. Zeynep Altok

Öğretim Görevlisi

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü

132. Zeynep Çatay Çalışkan

Dr.

Psikoloji Bölümü

133. Zeynep Gebenli

İdari Asistan

İletişim Fakültesi

134. Zeynep Özsoy

Yrd. Doç.

İşletme Bölümü