Murat Belge
11 Eylül 2023 Pazartesi
Tayyip Erdoğan “Barışçı Çözüm” diyerek bir başka yönde ilerlemenin mümkün olduğunu işaret ettiğinde ülkede çok olumsuz bir hava esmemişti. İtiraz etmesini beklediklerimiz itiraz ettiler. Ama azınlıktaydılar. Tayyip Erdoğan, sanırım HDP’nin (ve Demirtaş’ın) kendi temsil ettiği dünya görüşüne hiçbir yakınlık duymaması karşısında politikasını değiştirme gereğini duydu ve kendi yaptığını tersine çevirdi. Ama böyle yapması için toplumdan gelen bir baskı olmadı.
Cuma Çiçek
7 Eylül 2023 Perşembe
Başta siyasi partiler olmak üzere sivil toplum aktörleri, Kürt medyası ve akademisinde muhalefet kültürünün zayıf olduğunu not etmek gerekir. Kürtler arası sosyal ve siyasal farklılıklar bir muhalefet meselesiyken çoğu durumda bir toplumsal çatışmaya, brakujiye (kardeş katline) dönüşebiliyor. Bu alanda partizan olmayan sivil toplumun güçlenmesi, yine politik ve ideolojik olarak karma örgütlerin hem sayılarının artması hem de niteliklerinin iyileşmesi bu alandaki ana göstergeler olarak izlenebilir. Üçüncü meydan okumayı sınıf meselesi oluşturuyor...
Tanıl Bora
6 Eylül 2023 Çarşamba
İNAT Derneği’nin bir başka sloganı, inadı umutla, dayanışmayla eşliyor: “İnatla, umutla, kol kola…” Ütopyada inat etmek ve bunun için emek vermek... İnadın en halis yakın anlamlısı, has yoldaşı, sebat değil mi? Sebat, inadı ‘terbiye’ eder, ayaklarını yere bastırır, onu manasız bir hırs olmaktan esirger. Vüs’at O. Bener’in roman kahramanının adından ilhamla söyleyelim, Muannit Sahtegi olmaktan alıkoyar...
Işıl Kurnaz
3 Eylül 2023 Pazar
Ulusaşırı adaleti, yani uluslararası insan hakları merciilerini bir tür son durak değil, yalnızca bir ara durak olarak gördüğümüz zaman mücadeleyi bir yere taşıyabiliyoruz aslında, bunu anlatıyor. Çünkü bu mahkemelerde dahi, insan hakları adına alınan ve emsal teşkil ettiğini düşündüğümüz devrim niteliğindeki kararlar, mahkemelerin insan haklarına açlığından kaynaklanmıyor. Tam tersi örgütlü mücadele eden ve hukuki mobilize etmekten imtina etmeyen o inattan kaynaklanıyor.
Erdoğan Özmen
30 Ağustos 2023 Çarşamba
Solun kendini bir bağlam, bir çerçeve olarak takdim etmesini buraya yerleştirmeliyiz. Solu, vicdanın potansiyel ve güçleriyle, daima ertelenen bir zamanda kendini gerçekleştirme usulleriyle bir karşılaşma olarak kavramalıyız. Her türlü ahlak ve yasa buyruğunun çok öncesinde, bir belirsizlik ve öngörülemezlik zemininde en iyi halimin ortaya çıkması için vicdanı bekleyen sol ya da solu bekleyen vicdan.
Ömer Laçiner
24 Ağustos 2023 Perşembe
Dünyada ve Türkiye’de sol, on yıllardır bu trendin tersine dönmesini beklemekten, yığınların ağırlaşan ekonomik sorunlarının çözümünün solda olduğunu “yeniden” keşfedecekleri umudunu korumaktan başka pek bir şey yapmadı, yapamadı. Çünkü temel mantığı, yaklaşımı, insanları, özellikle de işçi, emekçi, “sıradan insan” yığınlarını motive eden, harekete geçiren asli faktörün ekonomik çıkar güdüsü olduğuna dair köklü varsayımın, “inanış”ın dışında düşünemiyor, öyle teşebbüsler solcu olmaktan vazgeçme şüphesi ile peşinen damgalanıyordu.
Tanıl Bora
23 Ağustos 2023 Çarşamba
İngilizcede betonun karşılığı, concrete. Beton sınıfları da concrete’in baş harfi olan C ile adlandırılıyor (C16, C18, C20 vs.). Concrete’in Türkçesi, somut’tur. Eh, betondan daha somut ne olabilir? Manevî ‘yanından’ sakınarak medeniyetin sırf maddî yanından istifade etmek isteyen muhafazakâr modernlik telâkkisinin arayıp da bulamayacağı bir maddîlik-somutluk işte. Beton. Maddî medeniyete kat çıkar. Maneviyatı da içeri sızdırmaz. Betonu, belki bundan da seviyorlar.
Murat Belge
21 Ağustos 2023 Pazartesi
Başarı şansını şimdiye kadar çeşitli güçlüklerle ayakta tutulmuş “ittifak”ı bozarak değil, bazı yeni politikalarla güçlendirilmiş olarak yakalayabileceğimizi düşünüyorum. “Yeni” politikadan anladığım “oturarak” değil ayakta ve hareket halinde muhalefet yapmanın yollarını aramak ve bulmak. “Hareket” doğru kelime. İşlerin doğru dürüst yolunda yürüdüğü bir toplumda yaşamıyoruz. Hemen hemen her davranışıyla yasallığı çiğneyen bir iktidar karşısında durmuş oturmuş bir parti tavrıyla mücadele vermek çıkar yol değil. Aynı zamanda, tam bir vurdumduymazlık tavrıyla kural çiğneyen iktidara karşı “meşru” mücadelenin örneklerinin verilmesi gerekiyor.
Erdoğan Özmen
16 Ağustos 2023 Çarşamba
Her zaman, daima söz konusu olan insan ve insanlık kavramlarıdır. Bütün çatışma ve mücadeleler, ilerleme ve gerilemeler, anlaşmazlık ve uzlaşmalar, birleşme ve ayrılmalar, soru ve cevaplar insan ve insanlık kavramları etrafında şekillenir, gelişir. Sol ve sağ siyasetler bu eksen boyunca, bu kavramlara göre var olur. Sol ve sağ arasındaki mücadele en temelde insan ve insanlık kavramları üzerine bir mücadeledir.
Derviş Aydın Akkoç
13 Ağustos 2023 Pazar
Orhan Veli’deki bu hayret edimi –ki poetikasının omurgasını oluşturur– belki de en kristal ve yetkin haline, onun muntazam işlerinden biri olan “Ölüme Yakın” şiirinde kavuşur. Ölüme yaklaşmanın gerilimi bu nefis şiiri bir ucundan diğerine kateder. Buradaki yaklaşma süreci aynı zamanda bir uzaklaşma sürecidir de: “çok sevilen salata” da dahil öznenin tecrübe ettiği dünya ağır ağır siliniyor, kimi hatırlatıcılar –dirim imgeleri– aradan çekiliyordur.
Tanıl Bora
9 Ağustos 2023 Çarşamba
'Eski' merkez sağın düşman imgesi, komünizmdi.  Komünizmin radikalliğine, aşırılığına, fanatikliğine karşı, o mutedilliğin temsilcisiydi. Soğuk Savaş'ın bitimiyle merkez sağ, galip gelmiş olmanın güveni ve artık düşman siyasetine ihtiyaç olmayacağı kabulüyle rehavete girerken; yeni (radikal, popülist) sağ, yeni düşman ve düşmanlar tayininde büyük maharet göstererek ön aldı. Mevcut düşman imgelerine yeni yakıt verdi, icabında yenilerini icat etti.
Murat Belge
7 Ağustos 2023 Pazartesi
Meşruiyeti her an terk etmeye hazır bir iktidara karşı nasıl muhalefet edileceği sorunsalı var, Kürt sorunu ve partisi, siyaseti var, şimdiye kadar “milli” bayrağı sallandığında AKP’nin anti-demokratik uygulamalarına verilmiş destek var. Kılıçdaroğlu bu konularda o kadar parlak bir sınav vermedi. Kılıçdaroğlu başkan ya da değil, CHP bu sorulara şimdiye kadar olduğundan daha doyurucu çözümler ve stratejiler üretmek zorunda.