Bazı Ayrılıklar, Yaslar ve Ölüm Terbiyesi
23 Mayıs 2021 Pazar
Evet pandemi ve uygulanmasının zaruri olduğu tedbirler makul aklın itiraz edemeyeceği gerçeklerken, ölüm kültürünün ve cenaze törenlerinin biz sıradan insanların ellerinden alınıp, ayrıcalıklı kişilere hak görüldüğü olaylarla toplumsal acı hatıralarımıza yeni yaralarla işleniyor. Yakınlarımızın, sadece birer rakam olarak haber değeri gören insanların yüzlerle, binlerle ifade edilen ölümlerine tanık oluyoruz.
Bizim Burada Kurulu Düzenimiz Var
22 Mayıs 2021 Cumartesi
Kabul etmek lazım ki hem Türkiye’nin yönetim biçiminden memnun olup hem de Türkiye’de yaşamanın bedelini ödemeyen ve yaşam standardı görece yüksek olan bu kitlenin milliyetçiliği epey iğreti. Fakat bu kitleyi Türkiye kamuoyunda sokak röportajları seviyesinde gündem olan karikatürleştirilmiş “Almancı” stereotipleri üzerinden değerlendirmek de çok kestirme bir bakış.
“Dört Adalet: Su, Ekmek, Söz, Kimlik”
21 Mayıs 2021 Cuma
Şimdi asıl olan ekoloji mücadelesinde, emek mücadelesinde, demokrasi, haklar ve özgürlükler mücadelesinde ortak yürüyüşü gerçekleştirmek. Bizim kuruluş döneminden beri dile getirdiğimiz dört adalet mücadelesinde sadece HDP ile değil, mümkün olan en geniş kesimlerle bir arada yürümek istiyoruz. Buna tüm ekoloji ve iklim mücadelesi unsurları ve kurulmaya çalışılan yeni parti de dahil.
Nasıl Bir Mücadele?
20 Mayıs 2021 Perşembe
Hız ve dolayısıyla israfın bu denli egemen olduğu dünya düzeninde gerek üretim araçlarının düzenlenmesinde gerekse toplum yapısının değişmesinde acele etmenin payı oldukça fazla. Ekolojist, aynı zamanda insan, işçi hakları ve emek ile sermaye arasındaki adaletsizliğe karşı yeşil sol hareketin benimsemesi gereken bir diğer önemli ilke ise yavaşlama ve büyümeme politikası olmalıdır.
Kıvılcımlı’nın Din Okumaları Üzerine
19 Mayıs 2021 Çarşamba
Kıvılcımlı’da İslâm, ideolojik/politik bir patika olmaktan öte gündelik hayat pratiğinin olağan akışıdır. Zira dine ilişkin bariz bir etkiyi üzerinde taşımasa Kıvılcımlı neden din alanına ilişkin metinler kaleme alsın? Nitekim eyleyiciler içerisinde konumlandıkları kolektif tarihin mahsulleridirler. Bu paralellikte algılama, yordama ve kategorileştirme parametreleri toplumsallıklarından müstenittir.
Türkiye Demokrasisinde Yanlış Olan Ne?
18 Mayıs 2021 Salı
Her ne kadar hükümetin yoğun karalama kampanyalarıyla kafaları karıştırılmış, gözleri boyanmış olsa da “yandaş” denilenler de bu ülkenin “vatandaşları” ve hükümetin güç ve yetki akışını tersine çevirme çabalarını tersine çevirmenin tek yolu, yani Türkiye'nin mustarip olduğu güç reflüsünün tek ilacı, hükümetin bu çabalarıyla özgür iradelerine ipotek koymaya çalıştığı vatandaşlar ile “inadına” iletişim kurmak.
Eleştirmenin Hatalı Portreleri: Düşünür, Yargıç, Polemikçi ve Tepkili
16 Mayıs 2021 Pazar
Tepkilerle eleştirmenin bir başka görünümü ise eleştiriye konu nesneyi kişileştirmektir. Bireyle bağdaşık bir ortamın, bağlamın bilgisinden soyutlayarak yapıtın inşa zeminini bir biyografinin serimlenmesine indirgemektir. Eser bu durumda dolaysız ifşaatlar gibi tanımlanır. Eser, yaratıcının gölgesi altında kalır, şahsileşir, kısıtlı bir üretime dönüşür. Hınç ve tepkiyle işe koyulan eleştirmen tiplemesi kişisel zaaflar ve yaşam öyküsülerine dair bazı dipnotların altını kalın çizer.
Köprü Başında Zamanı Beklerken ya da Mostari’de Babanın Evinde Gibi Yaşamak
15 Mayıs 2021 Cumartesi
Vassaf, sadece bir ânı kaydetmemiş elbette. Çoğu zaman lirik bir dille sunmuş gözlemlerini. Sadece toprak üstünü değil, toprak altını da görüp aktarmış bizlere. Sonra geçmişe dönmüş zaman zaman. Gelmeden buraya dair okudukları, tespitleri, izledikleri, dinledikleri… ne varsa usul usul anlatmış. Yani bir merakı gidermenin ötesinde okuyana öğrendiği hissini de vermiş, veriyor, verecek Mostari ile.
Doğanın Yaşam Hakkı
13 Mayıs 2021 Perşembe
Sosyal medyayı açtığınız zaman, İkizdere ile ilgili paylaşımların altında çokça yorumlar görürsünüz, bunların bir kısmı destek belirtirken, büyük kısmı, “oh olsun, verdikleri oyun bedelini ödüyorlar, beter olsunlar” minvalindedir. Geçmiş dönemlerin öfke birikimi bu şekilde tezahür ediyor demek ki halkta diye düşünürken, hiç akıllara şu soru düşmüyor mu? Peki, doğanın suçu ne?
“Bitcoin Dünyayı Özgürleştirmeyecek, İnsanlara Eşitlik Getirmeyecek!”
12 Mayıs 2021 Çarşamba
Bitcoin’in dünyayı özgürleştirecek, insanlara eşitlik getirecek gibi bir potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine, özellikle 2020’deki Covid’den sonra buraya kurumsal yatırımcılar girmeye başladı. Değerinin bu kadar artmasının, 5 binden 50 bine gelmesinin sebebi, kurumsal yatırımcıların girmesi, kurumsal yatırımcıların ve fonların. Bunlar kimin parasını tutuyorlar? Zenginlerin parasını tutuyorlar.
Gençlik, Ana Muhalefet, Aydınlar ve Siyaset: 1969 Yılı, 2021 İçin Ne Söylüyor?
11 Mayıs 2021 Salı
Her halükarda, muhalefet cephesinde yaşanan gelişmeleri, geçmişi hatırlatacak seviyede aceleci, indirgemeci, kolaycı okumalara tabi tutan ve rahatlıkla göz ardı eden, küçümseyen, hatta aşağılayan dilin duruma göre egemenleştiği türden bir muhalif medya ortamı ile karşı karşıyayız. Türkiye bu tip bir durumu 1969 yılında da yaşamıştı. İdeolojik saflık ya da mücadele için seçilen stratejilerin getirdiği gruplararası kavgalar, toplumdaki sorunları anlamak ve çözme amaçlı kamusal tartışmayı devam ettirmeye ağır basmıştı.
Yas Çalışması: Hayaletlere İmkân Vermemek ve İz
9 Mayıs 2021 Pazar
Yasta (kayıpta) iki durum çıkar ortaya: kaybedilen şeyle özdeşleşme (kendi üzerine kapanma) ve ötekine açıklık imkânı. Geride kalan için geçmiş ruhların kendine mal edilmesi, onların mirasını sahiplenmek anlamına da gelmektedir. Böylesi bir miras ise kapanması hiçbir zaman mümkün olamayacak bir borcu üstlenmektir. Nitekim Casîme Celîl bütün yaşamını bir kültür emekçisi olarak bu borca adamıştır.
İhtiyarlara Yer Yok
8 Mayıs 2021 Cumartesi
Futbol günümüzde en popüler spor haline geldiyse sebebi halkın sporu olması. Onu halkın sporu yapansa ulaşılabilirliği. Yalnızca futbol topuna sahip olmak oyunu oynamak için yeterlidir. Pota, file, raket, sopa gerekmez. Topun sahibi olmak bile gerekmez. Birinin topu vardır ve sizinle paylaşır. Dostluklar gelişir. Kurallar profesyonel düzeyde uygulanamıyorsa çözüm üretilir. Üç korner bir penaltı oluverir.
Hasan Âli Yücel "Homo Kemalismus" mu?
7 Mayıs 2021 Cuma
Yücel, Aktar ve Gözaydın'ın belirttikleri üzere, Homo Kemalismus çoğul öznesinin bir parçası ve yok hükmünde olan varlığıyla değil, eğer Homo Kemalismus karikatürünü kaale alacak olursak, belki de bu karikatürün oluşmasına vesile olan fikir insanlarındandır. Bununla birlikte Aktar ve Gözaydın'ın hem Kemalizm üzerinden tanımlama yapmaları hem de bu tanım üzerinden bir karakterin gerilimlerini konu etmelerini de ilginç buluyorum.
Kolombiya’da Protestolar
7 Mayıs 2021 Cuma
Ulusal Grev’de kullanılan sloganlar ve yapılan eylemler de halk reaksiyonunun sadece vergi reformuyla ilgili olmadığının güçlü bir kanıtı. Gösteriler esnasında Kolombiya’nın büyük şehirlerinden biri olan Cali’deki İspanyol işgalci heykelinin devrilmesi, yapılan çağrılarda kullanılan “Ulus için grev” tanımı, “Biz iyiler, sizden sayıca fazlayız” sloganı ve halkın büyük marketleri yağmalayarak ne kadar çalışsalar da kendi bütçelerinin almaya yetmediği ürünleri kaparak kaçması aslında otoriter bir yönetime karşı gösterilen büyük bir ortak tepkidir.
Elli Beş Yıl Sonra Cahiers pour l’Analyse (III): Taahhüt ve Sadakat
6 Mayıs 2021 Perşembe
’80’lerde başlayan uluslararası karşı devrimle Sol dağıldı. Mücadelede ısrar edenler küçük gruplara bölünerek parçalandılar, mücadeleyi terk edenler ise ya sessizliğe kapandı ya da sermayenin bir numaralı destekçilerine dönüştü. Bununla beraber 1980’lerin sonuna gelindiğinde iyiye doğru birtakım işaretler de belirmeye başlamıştı. Yenilgisi ihanete evrilmeyenler, bütün bu hikâyeyi sadakat kavramı altında yeniden okumaya karar verdiler.
Firketenin Öyküsü
4 Mayıs 2021 Salı
Tutsak kadınların kahkahaları duruşma salonunda yankılanıyor. Duruşma hâkiminin uyarıları havada asılı kalıyor. Biraz da kendilerini tahliye edecek kişilerin duruşma salonunda olmadığını bilme hali. Bulaşıcı bir neşe, kadın kahkahaları eşliğinde ekrandan ekrana dağılıyor. Neşeyi susturmanın öfkeyi susturmaktan zor olduğu anlar...
Demokratik Anayasa Yapımı Örneği Olarak Şili
3 Mayıs 2021 Pazartesi
İlk basamak olan referandum, pandemi sebebiyle gecikmeli olarak 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış ve halka iki soru sorulmuştur: 1) “Yeni bir anayasa istiyor musunuz?” 2) “Yeni anayasayı nasıl bir organ yazmalı?” İkinci sorunun cevabı olarak ise iki seçenek bulunmaktadır, yarısı görevdeki milletvekilleri ve yarısı halk tarafından seçilecek üyelerden oluşacak 172 kişilik “Karma Anayasa Konvansiyonu” ve cinsiyet eşitliğine dayalı olarak sadece halk tarafından seçilecek üyelerden oluşan 155 kişilik “Anayasa Konvansiyonu”.
Sigaranın Edebiyatı, Edebiyatın Sigarası: Başlangıç Notları (II)
2 Mayıs 2021 Pazar
Terekemiz şudur: Haz ilkesi, bağımlılığın -hele ki neoliberal risk öznelliği ve ontolojik güvensizlik ahvâlinde- utanç verici olmayan bir içlemi, carî sağlık ideolojisinin (healthism) sultasından firar etmiş bir bedensel duyum, güçlü-zayıf ve bağımlı-bağımsız tasarımlarına dair atıfların gözden geçirildiği bir sıradanlık ve yaralanabilirlik ufku.
Genel Okur
1 Mayıs 2021 Cumartesi
Bir ağın içinde yer almakta yadırganacak bir şey yoktur, zira ağ modern hayatın bir gerçeğidir. Sorun Türkiye’de sosyal ağların genellikle kamusal alanın işlevini üstlenmeleri, hatta onun yerini almalarıdır. Böyle bir durumda “genel”e ait olan kamu, özel iletişim öbeklerinin (ağların) derebeylikleri şeklinde parsellenir. Çünkü kamusal alanın farklılığın ifşasını, aleniyeti ve diyalojiyi (sorumluluğu) gerektirmesine karşın, sosyal ağ -pratikte- benzerliği ve bundan kaynaklı emniyeti ifade eder.
Alkolün Hukukunu Savunmak
29 Nisan 2021 Perşembe
Bu hikâyenin nerede başladığı malum, hoşgörü ve dinî hassasiyetlerimizle, bir de mümkünse sağduyu şemsiyesiyle… Alkolün politik seyrini izlerken, Gümrük ve Tekel Bakanlığı’ndan başlayıp, AKP iktidarına ve oradan da AKP iktidarı içindeki birbirini takip ederek ilerleyen alkol savaşlarını izlemek gerek. Ama asıl gereken belki de alkolün hukukunu savunmak!
Kripto Varlıkların Türkiye Macerasında İlk Çalkantılar
29 Nisan 2021 Perşembe
Daha yüksek getiri arayışı peşinde finansal alternatiflere yönelme eğilimi bütün dünyada yaşanmakla birlikte 2018-2019 krizi ve sonrasında pandemi sırasındaki ekonomik çöküş Türk lirasının bir para birimi olarak güvenilirliğini zedelemiş bulunuyor. Alternatif arayışı ve yüksek getiri vaadi kripto varlıklara olan ilgiyi patlatırken düzenlenmemiş ve kontrol edilmeyen piyasa banker krizlerini hatırlatan dolandırıcılıklara elverişli zemin hazırlıyor.
Organsız Bedenden Bedensiz Organa: Dijital Beden ve (De)formasyonu
28 Nisan 2021 Çarşamba
Organ, onu sınırlayan ve beklendik bir hareketliliğe mahkûm eden bedeninden feragat ederek özgürleşir. Oyun sahası bütüncül simülasyon halinde internet olduğuna ve günümüzün sosyal ve siyasal ilişkiler toplamını siber uzam yönlendirdiğine göre artık biyolojik beden ve organlardan değil, dijital beden ve sayısal verilere dönüşmüş kod olarak organdan söz etmek mümkündür
Maske Takmak ya da Takmamak: Viyana’dan Gözlemler
26 Nisan 2021 Pazartesi
Avusturyalı sol gruplardan da katılımı olan Zero-Covid bildirisi “kimseyi geride bırakmayarak” diyerek kapsamlı bir dayanışmayı çözüm olarak öneriyor. Bu yayımlanan bildiride önemli bir madde dikkat çekiyor: Büyük şirketler kârlarını artırmaya devam ederken, bu şirketlere pandemi dönemine özel bir vergilendirme yapılması ve kaynağın da dayanışma kanalına aktarılması isteniyor.