Birikim, Bir Düşünce Okuludur

Birikim dergiden öte bir düşünce okuludur.

İçinden geldiği sol geleneğin düşünce kalıplarının ve alışkanlıklarının ötesine çıkarak ’demokratik sol’ anlayışın var olabileceğini teorik düzeyde gösteren ilk örneklerden biridir.

Sosyalist solla özdeşleşmiş totalitarizmle göbek bağını keserek sol kavramının yanıbaşına demokrasiyi oturtan bir anlayışın temsilcisi olmuştur Birikim.

Gizli-açık her türlü totalitarizmle teorik düzeyde hesaplaşmaya girişen Birikim’in demokrasiye olan içtenlikli vurgusu, içinden geldiği sol geleneği dönüştürme azmi konusundaki kararlılığı elbette takdire şayandır.

Birikim’in Türk soluna ve düşünce dünyasına çok önemli bir katkısı da, Kemalizm’le solun göbek bağını kesen bir yeni anlayışın kökleşmesini sağlamasıdır. “Kemalist sol”un veya “sol Kemalizm”in güç kaybetmesinde Birikim’i çıkaran aydın grubun entellektüel katkısını azımsamamak gerekir.

Birikim, adına uygun bir yayın gerçekleştirerek özgün, düzeyli ve derinlikli bir düşünsel birikimin oluşmasını sağladı.

Sadece içinden geldiği Türk soluna değil, düşünceyi önemseyen her kesime Birikim’in sağladığı katkı inkâr edilemez. Birikim, ele aldığı hiçbir konuya sığ ve düzeysiz bir anlayışla yaklaşmadı.

İdeolojik haraketlerin tansiyonu yükselttiği kimi dönemler hariç genelde Birikim hep soğukkanlı davrandı. İdeolojik-düşünsel tartışmalarda söyleyecek sözü olan herkese sayfalarını açarak demokratik bir tartışma geleneği başlattı. Kendini tekrarlamayı değil aşmayı denedi. Ve bunda da muvaffak oldu.

Birikim grubunun ısrarla vurgulayıp öne çıkardığı, “demokrasi”, “barış içerisinde birarada yaşama”, “diyalog”, “tarihsel uzlaşma-konsensus”, “sivil toplum” vb. kavramlar, siyasal-toplumsal tartışmalarda belirleyici bir öneme sahip olmuştur. Bu kavramların güncelleşmesinde ve kalıcılaşmasında Birikimci aydınların payı büyük olmuştur.

Özcesi, Birikim’in duruşunu ve düşünsel çizgisini çok önemsiyorum.