Birikim, Soğuk Bir Dergidir!..

Birikim dergisi soğuk bir dergidir!

Hattâ suratsız da diyebiliriz...

Kolay yaklaşılmaz ona. Mesafelidir.

Hoyratça tüketilmesine ve hemen unutulmasına izin vermez. Bu yanları birçokları için cesaret kırıcıdır.

Bizim gibi toplumlardaki insanların kolay vazgeçmelerini bu haliyle kışkırtmaya hazırdır.

Riyakâr ilgilerin sahipleri onu eğer rastlantı sonucu ya da okuma amacıyla ele geçirdiklerinde sayfalarına şöyle bir göz geçirirken bu yüzden çok da zararlı çıkmadıklarını düşünürler!

Ortak idrak ürünü fikirler, toplumsal anestezi yerini tutan demagojik düşünceler ve yazılar onun boşluğunu böyle bir kültürel iklimde hemen doldurur zaten...

Bu anlamda suçluluk duygusu pek etkilemez bu insanları...

Birikim dergisi böyle bir toplumda asosyaldir, yabanidir, cemiyet dışıdır...

Basit çözüm önerileri, hazır düşünce kalıplarından devşirilen heyecanlar, karşılığı ödenmemiş sevgiler, duygusallıklar asla önermez... Bu yüzden yaygınlaşamaz...

Mutsuz bilinçtir Birikim dergisi.

Çünkü siyasal, kültürel, sosyolojik anlamda hayatın arka bahçesine gözünü dikmiştir...

Ayrıştırır, çözümler, analiz eder, sorgular. Eleştirel bilinçtir. Kuşkudur en büyük motivasyonu.

Mutsuz Bilinç’tir demiştik, hayatta arka bahçesini sorgularken kim mutludur ki...

Bu yüzden kolay ve ikiyüzlü umutlar dağıtmaz. Zaten arka bahçeyi çözümlerken yeterince tedirgin olduğu için sahte bir meydan okumayla yandaş toplama ucuzluğuna kendini asla kaptırmaz.

Aksine hayatı ve arka bahçeyi anlamayan ve ona alternatifler getirmenin zorluğunu paylaşırken sancılar içinde ve kötümser olmakta hiç de haksız olmadığını içten içe duyurmak ister size...

Gizli bir saygıyla...

Sancısına sahip çıkmanın ölüm kalım sorunu olduğunu bilir...

Ve kimileri, kendilerini gerçek bilgiye ulaşmanın yollarını, hayatın kavranması zor sorularının yanıtlarını, bu bilgi ve yanıtların hayatın içinde nasıl kullanılması gerektiğini mesafeli ve soğuk görünen mutsuz bilinçler’de ve kötümser insanlarda saklı olduğunu hayatlarının bir döneminde mutlaka öğrenirler...

Bu kimilerinin sayısı ülkemizde yaklaşık üç bini geçmez...

Birikim’in tirajı uzun yıllardır üç bindir...

Birikim dergisi dışı buz gibi, içi sımsıcak bir dergidir!...

Bu ilk sayısında da böyleydi, yüzüncü sayısında da böyledir...